Vi drömmer om en värld där vi tar oss själva och våra drömmar på allvar

En värld där allas kreativitet och resurser tas tillvara och vi uppmuntras att växa ut, leva och verka som de vi är. En värld där vi stödjer varandra att spränga egna gränser, göra medvetna val och ta modiga steg.

Drömstudion vill frigöra våra drömmars kapacitet och sprängkraft. Vi vill förändra världen genom att släppa loss kraft, kreativitet och lust i oss själva och de sammanhang vi lever och verkar i.

Allt vi erbjuder och gör i drömstudion handlar om att frigöra drömmen, livet och kreativiteten inom oss själva och de sammanhang vi lever och verkar i. För att hjälpa oss själva att leva mer fullt som de vi är och tillsammans kunna skapa en ny värld bortanför det vi idag kan föreställa oss.

Det krävs mod att leva. Att växa och gå på det vi tror är sant trots att människor runt oss eller våra egna införlivade röster ibland hellre vill hålla oss kvar i det kända, i det vi redan vet, i det som förut var vi. Det krävs mod att se klart på vad om pågår i och runt oss; att avtäcka egna illusioner eller låtsasverk och stå upp för det vi ser och hör. Det krävs mod att gå ärliga steg oavsett på vilken arena drömmen utspelar sig – om det handlar om ditt liv, en idé, ett projekt, en relation, en samhällsfråga.

Jag tror att vi ständigt behöver påminna oss själva att leva; att tillåta oss att höra vår längtan, våra drömmar. Leva, älska, skapa, växa. Trots att vi inte vet hur eller har alla svar, trots att vi är osäkra och inte kan få garantier. Gå från tanke till ord och från ord till handling.

Det är därför jag har startat Drömstudion. För att skapa ett sammanhang och ge verktyg och metoder för att stödja varandra att minnas våra drömmar och det de manar oss att vara och göra.

DREAM – en utvecklingsmetod växer fram

Jag registrerade DrömStudion våren 2011 som bifirma till sund resurs och hade redan då en tydlig bild av vad DrömStudion skulle vara och göra. Efter det gick det några år innan idén, min dröm, hade mognat och blivit redo att bjudas in till.

Under dessa år utvecklade jag och upplevde själv de olika stegen i DREAM-processen. Jag testade, provade, stötte och blötte. Jag misströstade stundtals och fick många tillfällen att utveckla mitt mod, min förståelse, min tillit. Idag är DREAM processen starkt förankrad i mig och jag återkommer ständigt till de olika stegen som en hjälp på min väg att leva, ta nya steg och utmana invanda sanningar om mig själv.

Drömstudion i oss själva

Drömstudion är en vision, en mötesplats och produkter och processer som arbetar med kommunikation och förändring men ytterst sett handlar allt vi gör om att hitta Drömstudion i oss själva.

Platsen där vi är tryggt förankrade, fria från etablerade sanningar och föreställningar om hur något är eller bör vara. Den plats där allt är öppet och möjligt och vi kan se på världen och oss själva med glädje, nyfikenhet och en sprudlande livslust.

Drömstudion, där vi kan skapa nytt, vara kreativa och kan höra vår längtan, dröm och det som drar i oss. Platsen där vi kan njuta och vara tacksamma för det vi är och har, där vi vågar erkänna både våra fina sidor, vår ambition och det som gnager i oss. Platsen där vi inte behöver låtsas inför oss själva och förvirra oss bort bland illusioner, luftslott eller fina fasader.

Det är i drömmen vi upptäcker saker, i det tillståndet vi kan vara sant nyskapande, fria från förutfattade meningar om hur vi själva eller något måste och ska vara. Det är där vi hittar klarheten och vår interna kompass.

Vår vision

Drömstudions vision är att vi alla ska bli aktiva medskapare i våra egna liv och därmed förändra världen.

Vår mission

Vår mission är att genom möten, produkter och processer sprida visionen och skapa förutsättningar för att gemensamt utvecklas till mer medvetna, aktiva drömmare.

Historia

Drömstudion registrerades våren 2011 som en bifirma till sund resurs AB. Sedan dess har Helena Sund utvecklat metoden DREAM.

För att förändra världen behöver vi börja med oss själva.

Vi tror att vi behöver hjälpa varandra att vara ärliga, sanna och autentiska. Att våga se och benämna saker vid dess rätta namn utan dom eller värdering; se igenom våra föreställningar och illusioner och därigenom frigöra kraft till verklig förändring.

Vi tror att det är i drömmen det verkligt nyskapande kommer fram; där vi inte bara plåstrar om och lappar och lagar det gamla så vi uthärdar eller klarar situationen ett tag till. Att det är i fröet, embryot, tanken, drömmen allt nytt startar.

Vi tror vi behöver sammanhang och strukturer för att hjälpa oss att frigöra drömmen, livet, skaparkraften i oss själva. För vår glädje, för mänsklighetens utveckling och för att tillsammans skapa en ny värld.

”Jag önskar jag hade låtit mig själv vara lyckligare”

”Att jag hade levt mitt liv, provat mina drömmar, insett att jag hade ett val.” En av de fem vanligaste meningarna från människor på dödsbädden, enligt en sjuksköterska med många års erfarenhet av palliativ vård.

Detta citat tillsammans med ”I have a dream” är startskottet till drömstudion.

Det är nu det gäller. Det är nu vi lever, nu vi behöver vakna upp och ta oss själva på allvar. Leva det liv vi önskar och drömmer om, våga göra och uppleva det vi har möjlighet att göra. Välja medvetet och låta glädjen, tilliten, lusten visa vägen.

 Det krävs mod att drömma. Det krävs mod att leva.