Har du en dröm eller längtan som drar i dig?

Kanske en önskan du redan börjat klä i ord, eller något som mer är en känsla av att du vill vidare, vill något mer, vill något annat?

Marknaden svämmar över av självhjälps-böcker när det gäller personlig utveckling, tankens kraft, att leva sin dröm och attraktionslagen. Vad gör det då så svårt att komma vidare? Hur kan vi ta oss förbi våra hinder och bli mer medvetna aktiva medskapare i våra liv?

Efter många år som ledarskaps- och organisationskonsult har jag utvecklat DREAM, en praktisk utvecklingsmetod för att få mer klarhet i vem du är och vad dina drömmar manar dig att vara och göra.

Dream ger dig verktyg och nycklar för att vakna upp ur egna föreställningar och mönster och frigöra kraft och energi att leva, verka och växa fullt ut.

 

 

DREAM

DREAM är en utvecklingsmetod skapad av Helena Sund. Den har fem hållplatser med olika perspektiv, verktyg och nycklar för att släppa loss livet, drömmen, kreativiteten inom oss.
Hur veta vad jag vill, att göra drömmen tydlig, ändra mitt blueprint, hur få det att bli verkligt och hända?

D

Dream handlar om att urskilja din egen röst och ton, ge utrymme så du kan märka vad som önskar komma fram tydligare i ditt liv och vad drömmen vill åstadkomma.
Öppna upp din perception, stilla det mentala tjattret, märka dina särdrag och lära känna kopplingen mellan hjärta, huvud och mage.

R

Reality uppehåller sig vid verkligheten. Att upptäcka och avtäcka egna och andras trossatser och ”sanningar” för att se om de fortfarande är aktuella för dig, och sätta ord på drömmar, ambitioner, tankar, känslor och inre och yttre konflikter. Här handlar det om att utan värdering iaktta vad som sker och skilja på tolkning, känslor och observation. Fokus är frågor och kommunikation.

E

Energy handlar om medvetna, aktiva val. Om att skala av och skala upp utifrån vad drömmen, du önskar och behöver. Låta din energi vara vägledande och använda flygvärdinneprincipen för egen glädje och till nytta för andra. Att tillåta dig att välja. Ja, nej, vänta, både ja och nej, vara tydlig och sätta gränser. Frigöra potentialen och ge drömmen, dig själv utrymme och växtkraft. Göra val som är bra för dig.

A

I Attract skapar du medvetet en ny verklighet. Märker vad som händer i och runt dig för att gradvis förflytta uppmärksamheten och dina trossatser i en ny riktning. Gå från tanke till ord, från ord till känsla. Förändringen börjar i dig själv, i ditt blueprint och detta steg handlar om att medvetet attrahera in mer av det du önskar i ditt liv.

M

Låt processen jobba för dig. Mature handlar om tillit och tålamod men också att våga ta kliv när det är dags. Leva livet, vara närvarande, följa din känsla och skilja på intuition och infall. Kunskap om processen så du kan lita på att tillväxten är igång fast du inte ser några synbara tecken än. Leva livet medan du väntar på att fröet ska bli synligt ovan jord.
Trädet växer även på vintern. barnet lär sig gå, saker gror i sin egen takt.

DREAM är inte en bunt metoder med löften om ett givet resultat, eller en magisk formel som säkerställer att du kan sätta rodret och gå käpprakt åt ett fast mål.

Det är inte en Kung Midas formel eller en försäkran om att du ska få allt du önskar. Det handlar inte om att övertyga livet, universum, gud eller vad du kallar det, om att du borde få eller är värd att få något, det handlar inte heller om att du ska kämpa dig till en plats eller position.

DREAM är istället en utvecklingsmetod med praktiska verktyg som ger dig möjlighet att mer och mer leva sant och i enlighet med dina drömmar. Att urskilja din egen röst, märka vad du längtar efter och aktivt välja att leva det liv som är ditt.

DREAM ger dig redskap att ta ansvar för det du har makt över och att lära dig höra och lita på din egen röst. Att märka och identifiera egna föreställningar och ”sanningar” som inte längre gagnar dig och att göra medvetna val. Att medvetet välja att skapa nya sanningar och nya möjligheter så du kan bjuda in mer av det du önskar och drömmer om och leva ditt liv med en grundläggande ton av tillit och lugn oavsett var i förändringsfasen du är på olika arenor.

DREAM är en metod som ger dig möjlighet att förstå och identifiera vad som hindrar dig och vad som stödjer dig i kreativa processer, där livet i sig är som en stor arena för olika skapelse-processer och själva levandet och vad vi gör med vårt liv är den kanske i särklass största kreativa uppgift vi har. Oavsett om det gäller en ”liten eller stor” fråga, något nyskapande, omskapande eller en transformation så rymmer utvecklingsprocessen i sig en stor potential till djupare förståelse av hur du kan bli en mer medveten, aktiv medskapare både i ditt eget liv och i olika mikro och makroprocesser.

DREAM kan därför användas som en metod både i de små besluten och i de stora djupare livsfrågorna.