Böcker, kort och föreläsningar

Släpp loss livet, drömmen och kreativiteten!

Helenas föreläsningar, böcker, material och vloggar inspirerar till reflektion och kommunikation som för oss vidare i våra livsfrågor, relationer och verksamheter.

Föreläsningar

Helena föreläser om ämnen som hjälper oss att leva, verka och samverka. Några exempel är:

  • Olikheter, det nya normala?
  • Världen behöver medvetna drömmare!
  • DREAM – en modell för drömfullt ledarskap
  • Myers Briggs Type Indicator – självinsikt och samarbete

”Min passion är att släppa loss livskraften, kreativiteten, handlingsglädjen. Att förstå mer om vad som hindrar och främjar oss att leva fullt ut och sant, och skapa verktyg för reflekterande kommunikation som hjälper oss vidare i våra livsfrågor, oavsett om arenan för tillväxten är ett projekt, en samhällsfråga, en relation eller berör livet som helhet.”

Leva växa älska

 Leva, växa, Älska är för dig som vill utforska egna mönster, bryta autopilotsbeteenden och öka din medvetenhet om vem du är och vad du önskar i ditt liv.

Materialet består av ett kortset med sjuttiotvå reflektionskort och huvudboken. Boken innehåller tankar, frågor och exempel från vardagen utifrån kortets budskap. Det finns också ett flertal förslag på hur du kan använda korten på egen hand eller tillsammans med andra.

Du kan t ex dra ett kort, reflektera över hur kortet relaterar till en nuvarande situation, för att sedan gå till boken för fördjupande frågor och tankar om kortets budskap. Du kan även använda korten och boken som utgångspunkt för daglig reflektion eller när du vill få perspektiv i en aktuell fråga.

Öppna upp för riktiga samtal

Tänk om vi direkt kunde mötas i samtal som fördjupar och berör?

Drömstudions kommunikationskort bjuder in till reflekterande samtal med dig själv, din partner, dina vänner, din arbetsgrupp eller andra du vill dela perspektiv med.

Använd korten som icebreaker för att lära känna varandra och i sammanhang där du vill bjuda in till reflektion och förståelse för dig själv och andra.

”Inspiration, roligt, vill bara fortsätta, spännande, wow, det gick snabbt att komma varandra in på livet” är omdömen från tidigare användare.


Leva, växa, älska och Drömstudions Kommunikationskort köper du på Adlibris, Bokus eller via bokklubben Livsenergi. Är du i Malmö finns de på Uma Bazaar och Sök & Finn.
Önskar du många exemplar för att använda i en arbetsgrupp eller liknande så är du välkommen att kontakta oss.