Personligt ledarskap,
Utvecklande kommunikation

För dig som vill ta nästa kliv i din utveckling

I mötet med oss själva och andra kan vi få kraft och energi, nya perspektiv, bli medvetna och börja skapa i en tydlig riktning. En riktning vi kanske inte ens visste fanns, eller insåg att vi önskade eller behövde om vi inte hade saktat ner tempot och lagt märke till vad som pågår och vilka val vi har utifrån detta.

Aktuella kurser och möten

Aktuellt

Interaktiv kurs online!

Det här är kursen för dig som vill ge näring åt dina drömmar och leva ditt innerligaste och mest glädjefulla liv. Fem träffar med fem

Läs mer »

Det personliga ledarskapet

I drömstudion fokuserar vi på det personliga ledarskapet. Ett ledarskap 4.0 där vi går från att vara plikttrogna till ansvarsfulla i våra liv, våra verksamheter och i vårt samhälle. Ett ledarskap där vi frigör vår egen kapacitet, kreativitet och glädje så vi kan bidra, växa och utvecklas i våra liv, verksamheter och i en värld som är långsiktigt hållbar.

(H)ärliga möten

Härliga möten för oss handlar om möten där vi hjälper varandra att bli mer medvetna om oss själva och vad som är på gång i och runt oss. Möten där vi delar, snarare än förmedlar. Där vi utforskar frågor snarare än ger snabba svar och har fokus på det som ännu inte syns men kan bli. Möten utifrån ett tillåtande, nyfiket förhållningssätt och en kommunikation som öppnar upp för egna lösningar och svar.

Utvecklande kommunikation

Utvecklande kommunikation handlar både om hur vi kommunicerar och om en grundsyn och ett förhållningssätt till oss själva och varandra.

I våra möten och kurser får du insikt och verktyg för kommunikation som öppnar upp för nya perspektiv, ökad medvetenhet och problemlösning. En kommunikation som ger klarhet och riktning och stödjer oss att komma vidare i våra drömmar och ambitioner. 

Utvecklande kommunikation hjälper dig att bli tydligare och rakare, både med att utrycka dig själv och ta in nya perspektiv. Du lär dig också att uppmärksamma krokar och fallgropar du själv lätt dras med i och hur du kan bryta destruktiva samspel och mönster. 

Vill du vara en medveten drömmare?

Vad behöver du för att komma vidare i dina drömmar?