I have a dream… 

Vår värld behöver aktiva, modiga människor som ser verklig­­­­heten som den är och sam­tidigt drömmer fram det som ännu inte finns. Människor som vågar ta klivet ut i det okända och leva ut det de drömmer om, trots osäker­­het och tvivel. Människor som inte stannar vid ”varför?” utan stadigt går vidare till ”varför inte?”

Vilka inre kvaliteter behöver vi utveckla för att skapa hållbara värden i våra verksamheter, samhällen och våra liv? 
Hur släpper vi loss kreativitet, samskapande och innovationskraft?

Det är i vår inre drömstudio det händer.
Det är där de stora kliven tas, de nya upptäckterna görs och där vi hittar klarheten och vår interna kompass.

Släpp loss din kraft, kreativitet och glädje

Jag tror att vägen till världsfreden börjar i var och en av oss. Att det är i vårt inre som den stora utvecklingen har sin början, och att vi ibland behöver påminna oss själva om den makt och det ansvar vi har.

Jag tror också vi behöver hjälpa varandra att ifrågasätta våra autopilots-mönster så vi frigör handlingskraft och energi att leva ut drömmar och ambitioner.

Det är därför jag har startat Drömstudion. För att ge inspiration, verktyg och sammanhang som hjälper oss att leva expansivt, modigt och ärligt.

För vår egen glädje, våra verksamheters utveckling och för att tillsammans vara medskapare till en hållbar värld.

Kurser & Möten

För dig som vill ta nästa kliv i ditt personliga ledarskap och din verksamhet.

Inspiration, böcker och föredrag

Ny energi och verktyg för dig som vill leva och verka modigt, medvetet och kraftfullt.

Att leva drömfullt

DREAM – släpper loss din kapacitet, glädje, drömmar och ambitioner.

Aktuella kurser & möten

Bjud upp dina drömmar!

Vad gör dig lycklig?Vad får ditt hjärta att dansa av glädje?Vad är ditt mest meningsfulla och spännande liv? Första fristående modulen i Ledarskap 4.0 handlar

Läs mer >>

Dream Tribe 24 november

En gång i månaden bjuder jag in kursdeltagare och andra nya och gamla bekantskaper i mitt nätverktill en timmes reflektion, meditation och inspiration. Dream Tribe-mötena

Läs mer >>

Youtube

I have a dream…

Vår värld behöver aktiva, modiga människor som ser verkligheten som den är och samtidigt drömmer fram det som ännu inte finns.  Visionärer som vågar ta kliv ut i det okända, trots osäkerhet och tvivel. Människor som inte stannar vid ”varför?”utan stadigt går vidare till ”varför inte?

Give me a project and not enough time.

En deadline gör att vi måste strukturera oss. Det finns inte tid att gå runt i cirklar, dutta runt lite planlöst eller prokrastinera. Det finns inte heller plats för tvivel eller att prata sig bort från sin ambition.

Läs mer

Nu är det dags!

Law of diminishing intent states that ”The longer you wait to take action, the less likely you are to take action”. (Jim Rohn).

Läs mer
[instagram-feed]

Vill du ta nästa steg?