Give me a project and not enough time.

Du visar för närvarande Give me a project and not enough time.

Ja, en deadline gör att vi måste strukturera oss. Det finns inte tid att gå runt i cirklar, dutta runt lite planlöst eller prokrastinera. Det finns inte heller plats för tvivel eller att prata sig bort från sin ambition.

En snäv, men rimlig deadline ger fokus och gör att vi kommer till skott. Vilket i sin tur ger energi och ofta bidrar till att vi kommer i ett positivt flöde. Nu talar jag inte om en deadline som begränsar; en deadline som redan från början är ohållbar och vi mer känner hopplöshet. Men en deadline är som ett inre beslut. Det ska göras! Även om det kommer annat emellan så har jag tagit ett beslut, det finns ingen återvändo.

Speciellt i kreativa processer, när vi ska skapa något nytt, är en deadline ovärderlig. Efter den första inspiration- eller förälskelsefasen kommer alltid motståndet och tvivlet att ge sig till känna. Och det är då beslutet är bra att hålla i handen. ”Ja, jag är osäker. Ja, jag tvivlar på mig själv, om det ska gå, om det är rätt. Men, nu tar jag ett steg till.” Och ett steg till. Och ett steg till. Och plötsligt så har vi åstadkommit det vi drömde om, men hisnade inför.

 Idag när vi har så många möjligheter är det lätt att bli överväldigad och hellre ta tag i små, snabba puckar än de större projekten både i våra liv och i våra verksamheter. ”Jag skulle kunna, men…. Jo det hade varit roligt, men det är nog inte rätt just nu…. Sen! När det är varmare, kallare, mindre att göra, mer att göra…” Det är en konst att i en splittrad värld ha fokus och prioritera det vi längtar efter; det innovativa, det nyskapande, det vi ännu inte är helt bekanta med.

Många driftiga människor jag arbetar med drömmer då och då om att någon annan skulle ge dem en deadline, speciellt med sådant som är viktigt men inte akut. Att någon skulle ge ramar och styra upp ett angeläget utvecklingsprojekt som skulle ge glädje, men lätt faller bort i vimlet av andra mer akuta saker.

Idag behöver vi alla ta fram projektledar-rollen och sätta ramar som hjälper oss att komma vidare i våra drömmar och ambitioner. Att ge oss själva en deadline när idén fortfarande är varm är ett bra knep att ta sig förbi ”sen, när det blir läge” fallgropen. Att när beslutet är taget, och vi fortfarande är i inspirationsfasen hitta någon form av slutpunkt och rapportering som ger oss fokus och handlingskraft.

Knepet är att boka in en aktivitet som är svår att dra sig ur, t ex genom att andra är involverade. (Om vi inte hade bestämt att springa tjejmilen tillsammans så hade jag nog gett upp i halvtid). Det andra är att inte vänta tills hela bilden är klar, utan boka ett datum och lita på att processen visar vägen. Boka in en föreläsning, boka in ett avstampsmöte, bjuda in till ett firande.

Det finns många saker som hjälper oss i kreativa processer, men nummer ett är ändå beslutet. Ett ständigt återkommande Ja. Och därför behöver vi ibland deadlines. Så vi kan förnya vårt beslut ett steg i taget och bli ”tvingade” att gå vidare och göra klart. Äta elefanthamburgare så vi plötsligt har ätit hela elefanten 🙂

Ja, ibland hjälper deadlines oss att spränga våra egna barriärer och komma vidare. Vid andra tillfällen kan vi ha för många och för snäva deadlines då vårt enda fokus är att överleva. Då behöver vi rensa bland åtaganden och ambitioner så vi får luft och kan prioritera de saker som ger oss mest glädje och mening.

Själv har jag ibland levt under väl snäva deadlines, andra tillfällen har jag behövt sätta upp deadlines för mig själv för att inte flyta iväg för långt.

Hur har du det just nu? Behöver du rensa bland åtaganden för luft och energi inför ett nyskapande beslut, eller behöver du en deadline för att rikta din energi och få fokus?

Deadlines kan vara en snara eller en draghjälp– hur ser du på deadlines?