Världen behöver klarsynta drömmare

Du visar för närvarande Världen behöver klarsynta drömmare

Jag tror att vi alla ibland behöver påminna oss själva att stanna upp och reflektera. Att lyssna inåt, göra frågor större så vi hittar nya vägar framåt och inte bara reproducerar samma mönster. För mig innebär klarsynt drömmande att uppmärksamma både problem och drömmar och därigenom hitta nya lösningar och nya vägar framåt. Att leva och verka i vår fulla kraft till glädje för oss själva, våra verksamheter och för att tillsammans skapa en värld som är hållbar och full av glädje och kreativitet.

De senaste dagarna har varit fyllda med Almedalsaktiviteter för mig. Många spännande samtal och själv har jag haft fyra programpunkter varav den första handlade just om att Världen behöver klarsynta drömmare.

Länken till seminariet:

Håller du med? Hur ser du på saken? Kommentera gärna och var med i samtalet 

 

Lämna ett svar