Jag drömmer om en värld där vi tar oss själva och våra drömmar på allvar

En värld där allas kreativitet tas tillvara och vi uppmuntras att växa, leva och verka som de vi är. En värld där vi stödjer varandra att spränga egna gränser, göra medvetna val och ta modiga steg.

Vilka inre kvaliteter behöver vi utveckla för att bidra till ett samhälle som sjuder av upptäckter, kreativitet och handlingskraft? Hur stannar vi vår autopilot och blir medvetna innovatörer och medskapare till glädje för oss själva, våra verksamheter och för samhällets utveckling?

”I have a dream…” Martin Luthers berömda tal ger exempel på hur en människa kan förändra tillvaron för både sig själv och andra genom att agera modigt, medvetet och klarsynt. 

Vi behöver handlingskraft, kreativitet och mod att verkställa våra drömmar oavsett om det handlar om livet, vår business eller en samhällsfråga! 

Det är därför jag har startat Drömstudion. För att ge inspiration, verktyg och sammanhang som hjälper oss att leva i vår fulla kraft.

För vår egen glädje, våra verksamheters utveckling och för att tillsammans vara medskapare till en hållbar värld.

Det är nu det gäller. Det är nu vi lever, nu vi behöver vakna upp och ta oss själva på allvar. Leva det liv vi önskar och drömmer om. Välja aktivt och låta glädjen, tilliten, lusten visa vägen.

I videoklippet berättar jag om vad drömstudion står för och hur namnet, nästan som i en dröm, kom till i januari 2011.

Vem är jag?

I drömstudion har jag tagit med mig det bästa från min erfarenhet av livet och mina dryga tjugo år med att utveckla människor, projekt och verksamheter i mitt bolag Sund Resurs.

Med ett förflutet som musiker, uppstartare av folkhögskola, kreatör, projektmotor och utvecklingskonsult inom ledarskap, verksamhet- och varumärkesutveckling har jag en bred erfarenhet och förståelse för olika organisationer, kartor, kulturer och kompasser.

Jag är en praktisk tänkare och konstnär. En vetgirig person som älskar utveckling och kreativa processer och drivs av en längtan efter att förstå och utvecklas på egen hand och tillsammans med andra.

Självinsikt, kommunikation och kreativitet har varit mina huvudspår genom livet kombinerat med en stor portion nyfikenhet, upptäckarlust, energi och glädje.

En utvecklingsmodell växer fram

Under flera år utvecklade jag och upplevde de olika stegen i DREAM-modellen. Jag testade, provade, stötte och blötte och fick många tillfällen att utveckla mitt mod, min förståelse, min tillit.

Idag är modellen starkt förankrad i mig och jag återkommer ständigt till de olika perspektiven för att leva fullt ut, ta nya steg och utmana invanda sanningar om mig själv.

Vår inre drömstudio

 

Vår inre drömstudio. Där vi är fria från vedertagna sanningar och föreställningar om hur något är eller bör vara. Den plats där allt är öppet och möjligt och vi kan se på omvärlden och oss själva med glädje, nyfikenhet och en sprudlande livslust.

Drömstudion, där vi kan skapa nytt, vara kreativa och kan höra vår längtan, dröm och det som drar i oss.

 

 

Platsen där vi kan njuta av allt vi är och har, där vi vågar erkänna både våra fina sidor, vår ambition och det som gnager i oss. Platsen där vi inte låtsas inför oss själva och förirrar oss bort bland illusioner, luftslott eller fina fasader.

Det är i drömstudion vi kan vara sant nyskapande. Det är där vi hittar klarheten och vår interna kompass.

Vision

Drömstudions vision är att vi alla ska bli aktiva medskapare i våra egna liv och därmed förändra världen.

Mission

Vår mission är att genom möten, produkter och processer inspirera och ge förutsättningar för att gemensamt utvecklas till mer medvetna, aktiva drömmare.

Historia

Drömstudion registrerades våren 2011 som en bifirma till sund resurs AB. Sedan dess har Helena Sund gett ut boken Leva, Växa, Älska, och utvecklat förändrings-modellen DREAM.