Är personlig medvetandeutveckling en samhällsfråga?

Du visar för närvarande Är personlig medvetandeutveckling en samhällsfråga?

Under Almedalsveckan i år har jag två programpunkter på temat ”Är personlig medvetandeutveckling en samhällsfråga?” Mötena sker fysiskt på plats I Visby den 6 juli kl 10.45-12.15 och digitalt den 7 juli kl 12.30-14.
Jättekul om vi ses, varmt välkommen med!

Är personlig medvetandeutveckling en samhällsfråga?

Är självreflektion och öppen kommunikation viktiga komponenter i byggandet av ett samhälle där allas kreativitet och resurser tas tillvara? Hur stimulerar vi oss själva och varandra till eftertanke och utvecklande samtal? Är personlig utveckling en väg till världsfreden?

Det har länge pratats om innovation. Att vi behöver ta språng förbi gamla antaganden med en livsstil och produktion inriktad på repetition och att återskapa mer av det som redan finns. Men hur gör vi? Hur initierar vi reflekterande samtal? Hur bryter vi mönster? Hur skapar vi på egen hand och tillsammans glädjefulla liv, verksamheter och bidrar till en långsiktigt hållbar värld?

Denna workshop är interaktiv och efter inledande tankar om självledarskap och utvecklande kommunikation minglar vi med utgångspunkt att vägen till förändring börjar i var och en av oss. ”Be the change you want to see”. Vi går in och ut i korta samtal och reflekterar utifrån givna ämnen som t ex ”Om jag hade en superpower så…”Ett tips jag ger andra som jag kan behöva själv är…”

Workshopen vill ge verktyg och inspirera till fler och mer utvecklande samtal i vardagen. Det är kul, men på allvar!

Almedalsveckan bjuder på många spännande ämnen och här är länken till programmet: https://almedalsveckan.info/program

Sök på drömstudion eller Helena Sund om du vill vara med och mingla, reflektera och få ny inspiration i hur du får igång utvecklande samtal!

Hoppas vi ses 🙂!

Lämna ett svar