Möten, föredrag, kurser och workshops

Drömstudion verkar för att frigöra drömmens, livets, glädjens kapacitet och sprängkraft. I oss själva, i de sammanhang och verksamheter vi lever och verkar och med de idéer och projekt vi vill få i rörelse.

För aktuella möten och events kolla här, följ oss på fb eller sänd din mailadress för att komma med på vår inbjudningslista.

Riktiga möten

Riktiga möten för oss handlar om möten där vi hjälper varandra att bli mer medvetna om oss själva och vad som pågår i och runt oss.

Möten där vi delar, snarare än förmedlar. Där vi utforskar frågor snarare än ger snabba svar och med fokus på det som ännu inte syns men som kan bli. Möten utifrån ett förhållningssätt och en kommunikation som öppnar upp, är tillåtande och inte ställer krav på snabba lösningar eller svar

I mötet med oss själva och andra kan vi frigöra kraft och energi att bli medvetna och börja skapa i en tydlig riktning. En riktning vi kanske inte ens visste fanns, eller insåg vi önskade eller behövde om vi inte hade saktat ner tempot, stannat upp ett tag och lagt märke till vad som verkligen händer och vilka val vi har utifrån detta.

Utvecklande kommunikation

Utvecklande kommunikation är ett sätt att kommunicera men även ett förhållningssätt och en inställning till oss själva och varandra.

I våra möten, kurser och workshops får du verktyg och idéer för att utveckla  en tydlig kommunikation som öppnar upp och inte stänger av genom förutbestämda åsikter eller omedvetna försök till att styra eller kontrollera genom goda råd, egna berättelser eller bedömningar. En kommunikation som är tillåtande, som ger klarhet och riktning och hjälper oss att komma vidare i medvetna och omedvetna tankar och mönster.

Utvecklande kommunikation hjälper dig att bli tydligare och rakare i din kommunikation, både att förmedla och ta in vad andra uttrycker. Du lär dig även att märka de krokar och fallgropar du själv lätt dras med i och hur du kan sluta vara medspelare i olika destruktiva samspel och mönster.

DREAM

Har du en dröm eller längtan som drar i dig? Kanske en önskan du redan börjat klä i ord, eller något som fortfarande mer är en känsla av att du vill vidare, vill något mer, vill något annat?

Law of Attraction, the secret, Murphys Law, den gyllene regeln:  alla säger samma sak. Att vi själva är med och skapar vår verklighet och att det är i blueprinten, i scriptet i oss själva förändringen har sin början.

Vad gör att det är så svårt för de flesta av oss att komma vidare? Hur kan vi ta oss förbi våra hinder och bli mer medvetna aktiva medskapare i våra liv?

DREAM är ett verktyg för att hjälpa oss att komma vidare i vår personliga utveckling och att frigöra drömmens, livets, glädjens kapacitet och sprängkraft. DREAM verkar för att få drömmen i rullning, oavsett om din dröm handlar om en idé, ett projekt, ditt företag, varumärke eller om dig själv som människa.

Dream är ett verktyg för förändring framtagen av Helena Sund. Den har fem hållplatser –dream reality-energy- attract- mature och arbetar med de olika steg, frågeställningar och perspektiv hållplatserna bjuder på.