Det här var ju inte direkt näringslivsanpassat.

Du visar för närvarande Det här var ju inte direkt näringslivsanpassat.

Kommentaren kom från en av arrangörerna i ett affärsnätverk när hon och jag efter-snackade om den inspiratör de hade bjudit in. Hon var den som hade bjudit in föredragshållaren och var jättenöjd med hans insats men kunde inte riktigt placera var det hörde hemma i att skapa affärer.

Talaren, inspiratören hade berättat om sitt liv och yrkesliv och det genomgående temat var att han hade vågat gå på sina drömmar. Både att drömma stort och att släppa taget om det som han i och för sig tyckte var bra, men som inte längre kändes tillräckligt spännande, intressant och utvecklande. Att han vågat gå på sin magkänsla i tillit att det nya skulle visa sig efter hand och bära, fast på ett annat sätt.

Är inte detta en av de mest högaktuella frågan i vårt näringsliv och i vårt samhälle?

Hur skapar vi en kultur, en anda som stödjer medvetna val och modiga beslut?

Vi talar mycket om mod och innovation, om vikten av tydliga ledare som vågar gå på sin magkänsla men hur skapar vi en kultur, en anda som stödjer medvetna val och modiga beslut? Hur utvecklar vi oss själva som människor så att vi blir stadigare, ärligare och vågar ta våra drömmar, vår lust, våra ambitioner på allvar? Hur uppmuntrar vi varandra att gå fast vi inte har garantier eller alla svar klara än? Hur kan vi frigöra kraft och energi i oss så att vi blir mer kreatörer än kontrollörer?

Idag behöver vi visionärer och innovatörer. Modiga ledare och kreativa människor som kan uttala sanningar, upptäcka behov och frågor och som med energi och kraft kan drömma fram och skapa det som ännu inte är synligt för oss.

Vi behöver medvetna ledare, entreprenörer, anställda som kan ta in andras perspektiv men också vågar fatta beslut och gå på sin intuition, sin magkänsla. Som vågar avslöja och sätta gränser för det de inte tror på och som vågar stå upp och gå på sina visioner och idéer oavsett om andra är med ännu eller inte.

Frågor som drömmar och mod att leva, personlig utveckling, kommunikation och intuitionsträning handlar om att bli tydligare och mer medveten som människa och det går absolut hand i hand med näringslivets mål och organisation och affärsutveckling.

På något sätt har mycket av personlig utveckling förpassats till något som hör hemma i privatlivet och dessutom en del även långt ut i flumflum-världen, new age rörelsen och ”airyflairy spectrat”.

Men att lära känna sig själv; bli mer medveten om egna drömmar, ambitioner och utmana hinder och invanda ”sanningar” är i allra högsta grad jordnära, praktiskt och något vi behöver ta på allvar som en grundkompetens om vi vill fortsätta utvecklas och bidra till hållbar tillväxt och blomstrande verksamheter.

Om vi menar allvar med innovation behöver vi tillåta utveckling och uppmuntra varandra att våga ta modiga steg. Inte baserade på snabba infall utan på mogna intuitiva beslut trots att det saknas beslutsunderlag, fast inte alla papper är på plats ännu, Beslut som är starkt grundade i magkänslan. Obekväma beslut ibland, beslut som kräver mod.

För att utveckla vår värld och våra verksamheter och affärer så behöver vi utvecklas som människor. Välja aktivt, se realiteten som den är och ta våra drömmar på allvar.

Lämna ett svar